ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเฮงฮั้ว
21/21 ม.3   ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 038-485380-1
Email : henghua-school@hotmail.com , henghua.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :