ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเฮงฮั้ว
คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเฮงฮั้ว