ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การย้ายนักเรียน
การย้ายโรงเรียน

การย้ายโรงเรียน
1.  ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายโรงเรียน  ณ ห้องธุรการโรงเรียน
2.  เตรียมรูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเฮงฮั้ว ขนาด 1.5  นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1 ใบ (ติดปพ.1)
3.  โรงเรียนจะนัดรับเอกสารในภายหลัง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.18 KB