ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถม
ชุดนักเรียน-ชาย (ป.1-6)
ชุดนักเรียน-หญิง (ป.1-6)
ชุดลายดอกไม้-ชาย (ป.1-6)
ชุดลายดอกไม้-หญิง (ป.1-6)
ชุดลูกเสือ-ชาย (ป.1-3)
ชุดลูกเสือ-หญิง (ป.1-3)
ชุดลูกเสือ (ป.4-6)
ชุดเนตรนารี (ป.4-6)