ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สี / สัญลักษณ์โรงเรียน
สี / สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

	
 
สีประจำโรงเรียน   ส้ม +  ขาว
 
สีส้ม   หมายถึง  ความเข้มแข็ง รวมพลังแห่งความสามัคคี
 
สีขาว  หมายถึง  สีแห่งความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  ต้นไผ่
ลำต้น เป็นข้อแข็งแกร่งคงทนจีนเรียกว่า " เจี๊ย "หมายถึงคนมีข้อ คือคนที่มีหลักการไม่ลู่ตามลม 
ข้างในของไผ่จะกลวง ถ้าเปรียบกับคน ก็เปรียบเสมือนคนใจกว้างยอมรับความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้อื่น ชอบหาความรู้เพิ่มเติม 
 
ใบเขียวของไผ่ มีความแข็งแรงทนได้ทุกสภาวการณ์ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ความมีปัญญา ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์และความกตัญญู