ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานประจำปีโรงเรียนเฮงฮั้ว ครั้งที่ 73
        ในวาระโอกาสที่โรงเรียนเฮงฮั้วเปิดทำการสอนมาครบรอบ  73  ปี  ทางมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเฮงฮั้วจึงได้จัดงานฉลองประจำปี ในวันที่  8  ธันวาคม  2561 กลางคืนมีการแสดงบนเวทีของนักเรียน

        เนื่องจากท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอด ทางมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน เฮงฮั้วจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาร่วมฉลอง  และให้คำแนะนำช่วยเหลือโรงเรียน  เพื่อการศึกษาของเด็กให้เจริญก้าวหน้าสืบไป  
 
        จึงขอขอบคุณล่วงหน้าไว้  ณ  ที่นี้ด้วย


              ขอแสดงความนับถือ
 
          (นางชุดาพันธ์  เนื่องจำนงค์)
ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเฮงฮั้ว
 

โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 360 ครั้ง