ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสุขุมาภรณ์ สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7810379
อีเมล์ : nongtom1@hotmail.com
ที่อยู่ :
483 ม.9 ต. บ่อทอง อ. บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ป. ตรี ม. ราชภัฎธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2554 โรงเรียนจิรพลวิทยา ครูผู้สอน
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีในดวงใจเด็ก พ.ศ.2558
2 ครูดีศรีเอกชน พ.ศ.2556
3 ครูผู้สอนดีเด่น พ.ศ.2552