ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูมะลิ นาเจิมพลอย
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0871112447
อีเมล์ : mali_6877@hotmail.com
ที่อยู่ :
9/229 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
2556 ปริญญาตรี ศษบ มหาวิยาลัยสวนดุสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน อนุบาล
2548 - 3551 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
2 ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจเด็กประจำปี 2560
3 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
4 ได้รับรางวัลครูผู้สอน "มารยาทดี เรียบร้อย" ปีการศึกษา 2556
5 ครูต้นแบบวัฒนธรรมไทย
6