ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูวิญญา ไมตรีจิตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภูมิศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0991525854
อีเมล์ : keem.keemmy@hotnail.com
ที่อยู่ :
19/1 ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
10 มีนาคม 2537 ครุศาสตรบัณทิต วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เริ่มทำงาน 3 พฤศจิกายน 2559 รร.เฮงฮั้ว ครูผู้สอน
1 ก.ค.2559 - 1 เม.ย. 2547 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ครูผู้สอน
1 มี.ค. 2548 - 29 มี.ค. 2556 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ครูผู้สอน
1 เม.ย. 2557 - 1 ธ.ค. 2559 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ครูผู้สอน
1 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 -
2 -