ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสุกัญญา ดีจรัส
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.เด็กเล็ก
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0619708628
อีเมล์ : Sukanyadeejarad@gmail.com
ที่อยู่ :
102/2 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 มัธยมชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
2550 ประกาศณียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ
2557 ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
6 ปี โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูพี่เลี้ยง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัล ครูดีศรีเอกชน ปี 2556