ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสิรัญญา ทิพพิมานทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2207793
อีเมล์ : nongtom1@hotmail.com
ที่อยู่ :
205/46 ม.3 ต. หนองชาก อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
2555 โรงเรียนเฮงฮั้ว บุคลากรทางการศึกษา (บรรณารักษ์)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันเล่านิทานวันเด็กประจำปี 2557 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2