ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูวลัยลักษณ์ สุวรรณรังรอง
ครูผู้สอน

คุณครูสวรรณญา บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน

คุณครูอนุรักษ์ วรรณศิริลักษณ์
ครูผู้สอน

คุณครูบังอร พรมประดิษฐ์
ครูผู้สอน

คุณครูวรัญญา แซ่ตั้ง
ครูผู้สอน