ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูสนธชัย คำกายปรง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูอนุรักษ์ วรรณศิริลักษณ์
ครูผู้สอน