ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีบ้านบึง (16 ม.ค. 2560)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,05:37  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (10 มี.ค. 2562)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,05:34  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนคณิตศาสตร์ (26 ม.ค. 2562)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,11:11  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน (10 ก.พ. 2561)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,05:45  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีศรีเอกชน 20 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:09  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีในดวงใจครู 16 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:08  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 3. รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น5 ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,01:16  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2.รางวัลครูครูผู้สอนดีเด่นด้านการแต่งกาย ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,01:08  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,00:56  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูปิดหลังทองหลังพระ ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต น้อยวรรณะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,15:05  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..