ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/4
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,12:45  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกรับ " รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน " ระดับเงิน มีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 20-29 ปีการศึกษา ปีพ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/4
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,12:37  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีในดวงใจครู ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/4
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,12:36  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " หนึ่แสนครูดี " ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/4
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,13:41  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูต้นแบบวัฒนธรรมไทย ปีพ.ศ. 2555
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/4
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,13:39  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีบ้านบึง (16 ม.ค. 2560)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,05:37  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (10 มี.ค. 2562)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,05:34  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนคณิตศาสตร์ (26 ม.ค. 2562)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,11:11  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน (10 ก.พ. 2561)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,05:45  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีศรีเอกชน 20 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:09  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..