ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน (10 ก.พ. 2561)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,05:45  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีศรีเอกชน 20 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:09  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีในดวงใจครู 16 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:08  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 3. รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น5 ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,01:16  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2.รางวัลครูครูผู้สอนดีเด่นด้านการแต่งกาย ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,01:08  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,00:56  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูปิดหลังทองหลังพระ ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต น้อยวรรณะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,15:05  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ปีการศึกษา 2542
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต น้อยวรรณะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,15:04  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีเอกชนประจำปี2557
ชื่ออาจารย์ : คุณครูบังอร พรมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:28  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกซ้อมสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจิตต์ ชาญอุประการ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,14:10  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..