ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจเด็ก
ชื่ออาจารย์ : คุณครูบุญเรียม จิรหฤทัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายเครื่องแบบนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2560,16:16  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูชำนาญการวิทยาศาสตร์ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : คุณครูแสงระวี อยู่เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,13:24  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูชำนาญการภาษาไทยประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกาญจนา อยู่สุข
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,13:07  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีด้วยจิตตวิญญาณประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : คุณครูอนุรักษ์ วรรณศิริลักษณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,08:45  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีเอกชน ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : คุณครูอนุรักษ์ วรรณศิริลักษณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,07:16  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีเอกชน 16 มกราคม 2559
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเบ็ญจรัตน์ ตันอำนวย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,02:04  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบวัฒนธรรมไทย 27 มกราคม 2555
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเบ็ญจรัตน์ ตันอำนวย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,01:44  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.ครูดีศรีเอกชน 15 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่ออาจารย์ : คุณครูภัชรี สุมามาลย์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/4
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,19:32  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 5 ธันวาคม 2556.
ชื่ออาจารย์ : คุณครูภัชรี สุมามาลย์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/4
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,19:29  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนอย่างดีเยี่ยมปี2554
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุพัตสร จงรุรอบ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล1/2
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,12:35  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..