ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentationระดับชั้น ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสายฝน กระมูลวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,10:17  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสายฝน กระมูลวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,09:32  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 3. รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น5 ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,01:16  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2.รางวัลครูครูผู้สอนดีเด่นด้านการแต่งกาย ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,01:08  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,00:56  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมโครงการพัฒนาธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ณ วัดนามะตูม ระหว่าง 16-18 สิงหาคม 2559
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสายฝน กระมูลวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,19:46  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิยากรลูกเสือ ณ สหวิทยาเขตหนองใหญ่
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสายฝน กระมูลวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,19:43  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูปิดหลังทองหลังพระ ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปราณีต น้อยวรรณะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,15:05  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ปีการศึกษา 2542
ชื่ออาจารย์ : คุณครูปราณีต น้อยวรรณะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,15:04  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีเอกชนประจำปี2557
ชื่ออาจารย์ : คุณครูบังอร พรมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:28  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..