ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน (10 ก.พ. 2561)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,05:45  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีศรีเอกชน 20 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:09  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีในดวงใจครู 16 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,13:08  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentationระดับชั้น ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสายฝน กระมูลวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,10:17  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสายฝน กระมูลวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,09:32  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 3. รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น5 ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,01:16  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2.รางวัลครูครูผู้สอนดีเด่นด้านการแต่งกาย ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,01:08  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,00:56  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมโครงการพัฒนาธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ณ วัดนามะตูม ระหว่าง 16-18 สิงหาคม 2559
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสายฝน กระมูลวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,19:46  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิยากรลูกเสือ ณ สหวิทยาเขตหนองใหญ่
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสายฝน กระมูลวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,19:43  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..