ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพนารัตน์ รัตนอภิโศภน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817579974
อีเมล์ : panarat111@hotmail.com
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,11:26  อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2552
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,11:26   อ่าน 40 ครั้ง